Η Control Hellas διαθέτει για χρήση στην παρούσα τοποθεσία Web πληροφορίες, έγγραφα, λογισμικό και προϊόντα (εφεξής "Υλικά") και διάφορες υπηρεσίες (εφεξής "Υπηρεσίες"), που υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο (εφεξής "Όροι χρήσης"). Όταν εισέρχεστε στην τοποθεσία Web, συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης. Η Control Hellas διατηρεί το δικαίωμα σε αλλαγές των Όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Η χρήση της τοποθεσίας Web από μέρους σας υπόκειται στην τρέχουσα έκδοση των Όρων χρήσης που δημοσιεύονται στην τοποθεσία τη στιγμή της χρήσης. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή τα Υλικά σε αυτή την τοποθεσία Web, υπόκεισθε στις δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές ή τους κανόνες που ισχύουν για αυτές τις Υπηρεσίες και τα Υλικά, που μπορεί να περιέχουν όρους και προϋποθέσεις πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στους Όρους χρήσης. Όλες αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνονται στο παρόν με αναφορά στους Όρους χρήσης. Αν παραβείτε κάποιον από τους Όρους χρήσης, η εξουσιοδότηση για χρήση αυτής της τοποθεσίας Web διακόπτεται αυτόματα και πρέπει να καταστρέψετε τα Υλικά που μπορεί να μεταφέρατε ή να εκτυπώσατε από την τοποθεσία Web.

Οι πληροφορίες στην παρούσα τοποθεσία Web μπορεί να περιέχουν τεχνικές ή αντικειμενικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν ή να ενημερωθούν χωρίς ειδοποίηση. Η Control Hellas μπορεί επίσης να κάνει βελτιώσεις ή/και αλλαγές στα προϊόντα ή/και στα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτές τις πληροφορίες, ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση.

Η Control Hellas δεν θέλει να λάβει εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες από εσάς μέσω της τοποθεσίας Web. Σημειώστε ότι οι πληροφορίες ή το υλικό που στέλνετε στην Control Hellas ή την τοποθεσία controlhellas.gr παραμένουν εμπιστευτικά. Στέλνοντας στην Control Hellas πληροφορίες ή υλικό, δίνετε στην Control Hellas απεριόριστη, αμετάκλητη άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, εμφάνιση, εκτέλεση, τροποποίηση, μετάδοση και διανομή αυτών των υλικών ΜΟΝΟ εντός της Control Hellas  και προς υπαλλήλους της Control Hellas, και συμφωνείτε επίσης ότι η Control Hellas είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που στέλνετε σε εμάς για οποιονδήποτε σκοπό, με τους ίδιους περιορισμούς όπως και παραπάνω. Δεν πρόκειται να κοινοποιήσουμε το όνομά σας ή να δημοσιεύσουμε με άλλο τρόπο το γεγονός ότι έχετε υποβάλλει υλικά ή άλλες πληροφορίες σε εμάς εκτός και αν: (α) ζητήσουμε την άδεια σας για να χρησιμοποιήσουμε το όνομά σας, ή (β) σας ειδοποιήσουμε πρώτα ότι τα υλικά ή άλλες πληροφορίες που υποβάλατε σε συγκεκριμένο τμήμα της παρούσας τοποθεσίας θα δημοσιευτεί ή θα χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο με το όνομά σας σε αυτό, ή (γ) πρέπει να το κάνουμε από το νόμο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις πρακτικές απορρήτου της Control Hellas στο Web.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(c) Πνευματικά δικαιώματα Control Hellas 2004. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Εκτός και αν έχουν προσδιοριστεί για "Ελεύθερη αντιγραφή", τα περιεχόμενα αυτής της τοποθεσίας Web καλύπτονται από τα πνευματικά δικαιώματα της Control Hellas. Για αυτή την εξουσιοδότηση, συμφωνείτε ότι αντίγραφο αυτών των εγγράφων που δημιουργείτε θα τηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες σημειώσεις περί ιδιοκτησίας που περιέχονται εντός.

Για μεγαλύτερη σιγουριά, όλο το υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτή την τοποθεσία, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα και εικονίδια κουμπιών, εικόνες, κλιπ ήχου, ψηφιακά στοιχεία λήψης, συλλογές δεδομένων και λογισμικό, είναι ιδιοκτησία της Control Hellas ή των παροχέων περιεχομένου και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας των ΗΠΑ, του Καναδά και σχετική διεθνή νομοθεσία. Η συλλογή όλων των περιεχομένων στην παρούσα τοποθεσία είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Control Hellas και προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας των ΗΠΑ, του Καναδά και σχετική διεθνή νομοθεσία. Όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται στην παρούσα τοποθεσία είναι ιδιοκτησία της Control Hellas ή των προμηθευτών λογισμικού και προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας των ΗΠΑ και σχετική διεθνή νομοθεσία.

Δεν μπορείτε να αντιγράψετε ή να μεταδώσετε με άλλο τρόπο τα περιεχόμενα της τοποθεσίας είτε ηλεκτρονικά είτε με τη μορφή αντιτύπων. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο της παρούσας τοποθεσίας Web κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Τα μεμονωμένα έγγραφα που δημοσιεύονται από την Control Hellas στο World Wide Web μπορεί να περιέχουν σημειώσεις περί ιδιοκτησίας και πληροφορίες περί πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο έγγραφο. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν δύναται να ερμηνευθεί ότι παραχωρεί ως συνέπεια ή με άλλο τρόπο άδεια ή δικαίωμα στα πλαίσια οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος ή άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας της Control Hellas ή τρίτου μέρους. Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά παραπάνω, τίποτε στο παρόν δεν δύναται να ερμηνευθεί ότι παραχωρεί άδεια ή δικαίωμα στα πλαίσια οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος ή άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας της Control Hellas ή τρίτου μέρους. Σημειώστε ότι τα προϊόντα, οι διαδικασίες ή η τεχνολογία σε αυτό το έγγραφο μπορεί να υπόκεινται σε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που διατηρεί η Control Hellas και μπορεί να μην διαθέτουν άδεια με το παρόν.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Control Hellas "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ". Η Control Hellas ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η Control Hellas ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η Control Hellas ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ, Ή ΤΑ E-MAIL ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ Η Control Hellas ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΙΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ Ή ΆΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, Η Control Hellas ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΑ ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΖΗΜΙΑΣ. ΑΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ, ΚΑΠΟΙΕΣ Ή ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Όταν επισκέπτεστε το site της Control Hellas, συμφωνείτε ότι η νομοθεσία της Ελλάδας, ανεξάρτητα από τις αρχές περί νομοθετικών διενέξεων, θα διέπει αυτούς τους Όρους χρήσης και κάθε διένεξη και οποιαδήποτε διένεξη οποιουδήποτε τύπου που μπορεί να προκύψει μεταξύ της Control Hellas και των συνεργατών της.

ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ

Κάθε διένεξη που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την επίσκεψή σας στο site της Control Hellas, οι πληροφορίες που αποκτώνται κατά την επίσκεψη στο site της Control Hellas για προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράζετε μέσω του site της Control Hellas μπορούν να υποβληθούν σε εμπιστευτική διαιτησία σε δικαστήρια της Αθήνας, εκτός από, στο βαθμό που παραβιάσατε ή απειλήσατε να παραβιάσετε τα δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας της Control Hellas, η Control Hellas μπορεί να αναζητήσει διατακτική άλλη κατάλληλη αποζημίωση σε περιφερειακό ή ομοσπονδιακό δικαστήριο παγκοσμίως, και δίνετε τη συγκατάθεσή σας σε αποκλειστική δικαιοδοσία και θέση σε αυτά τα δικαστήρια. Η διαιτησία στα πλαίσια του παρόντος συμφωνητικού διεξάγεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας. Ο διορισμός του διαιτητή είναι δεσμευτικός και μπορεί να κριθεί σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, καμία διαδικασία διαιτησίας στα πλαίσια του παρόντος συμφωνητικού δεν θα συνδυαστεί με διαιτησία που περιλαμβάνει άλλο μέρος στα πλαίσια του παρόντος συμφωνητικού, είτε πρόκειται για διαδικασίες διαιτησίας είτε για άλλο.